Garantii tingimused.
Tehase poolt antava 1-aastase garantii tingimused esiklaasidele:
Garantii hõlmab järgnevaid valmistamise ja toormaterjali vigu:
– optikat (ECE 43 normi järgi)
– lamineerimist
– kulumist (ECE 43 normi järgi)
– mõõte ja kumerust
Garantii alla ei kuulu:
– roostes klaasiraamile paigaldatavad klaasid
– klaaside iseeneseslik purunemine mehaanilise vigastuse tagajärjel
– klaasi praol esineva nähtava mehaanilise vigastuse või kraapimise jäljega klaasid
– vigastused, mis on tekkinud sõiduki ebaotstarbekast kasutamisest
– sõiduki kere deformatsioonist või kere valmistusvigadest tekkinud klaasi vigastused
– võistlus- või treeningkasutuses olevate sõidukite klaasid
– parandatud klaasid (kivitäkked, praod jms.)
– normaalsest kulumisest tingitud defektid (ECE 43 normi järgi)
A-autoklaas antava hermeetilisuse garantii tingimused teenustele:
Garantii hõlmab:
– A-autoklaas poolt liimitava klaasi hermeetilisuse säilimise 10 aasta jooksul
(varieerub partnerite lõikes)
– A-autoklaas poolt kummitihendiga paigaldatava klaasi hermeetilisuse säilimise 1 aasta jooksul
(varieerub partnerite lõikes)
Garantii alla ei kuulu:
– roostene või rooste kahtlusega kere
– avarii või tõste/venituspinkide tagajärjel deformeerunud kere
– sõiduki valmistajapoolsetest vigadest tekkinud kere deformatsioonid
– loomulikust kulumisest tekkinud kere deformatsioonid